Universal Music - Your Music Ondemand

Uakti

3
albums

Blindness

 • Uakti

  1

  Drama 3

 • Uakti

  2

  Minimal 8

 • Uakti

  3

  Trila Solo 3

 • Uakti

  4

  Chori Solo/Guitar With Bow

 • Uakti

  5

  Minimal 5

 • Uakti

  6

  Minimal 13

 • Uakti

  7

  Trilobita Solo 2

 • Uakti

  8

  Minimal 4

 • Uakti

  9

  Minimal 16

 • Uakti

  10

  Piano Strings 3

 • Uakti

  11

  Last Song

 • Uakti

  12

  Bach - Prelude - Flutes

 • Uakti

  13

  Dance of the Hexagrams (Extract)

 • Uakti

  14

  Bach - Largo

 • Luiz Bonfa

  15

  Sambolero


Philip Glass: Aguas da Amazonia

 • Uakti

  1

  Tiquiê River

 • Uakti

  2

  Japurá River

 • Uakti

  3

  Purus River

 • Uakti

  4

  Negro River

 • Uakti

  5

  Madeira River

 • Uakti

  6

  Tapajós River

 • Uakti

  7

  Paru River

 • Uakti

  8

  Xingu River

 • Uakti

  9

  Amazon River

 • Uakti

  10

  Metamorphosis I


Trilobyte

 • Uakti

  1

  Raça (Race)

 • Uakti

  2

  Lágrima do Sul (Teardrop From the South)

 • Uakti

  3

  Xentitemento mu puli (My Little Birds in Foreign Lands)

 • Uakti

  4

  The Secret of 17 Nuts

 • Uakti

  5

  Arrumaçao (Straightening Up)

 • Uakti

  6

  Music for an Ancient Greek Temple

 • Uakti

  7

  Trilobita II

 • Uakti

  8

  Krishna I - Holy Affirming

 • Uakti

  9

  Krishna II - Holy Denying

 • Uakti

  10

  Krishna III - Holy Reconciling

 • Uakti

  11

  Parque das Emas (Park of the Emas)

 • Uakti

  12

  Haxi

 • Uakti

  13

  Onze (Eleven)


Uakti: Mapa

Uakti: Mapa

Uakti & Marco Antônio Guimarães & Ines Beluzzo Brando & Decio de Souza Ramos Filho & Paulo Sergio dos Santos & Arthur Andres Ribeiro

Uakti: Mapa

 • Uakti

  1

  Aluá

 • Uakti

  2

  Dança dos Meninos

 • Uakti

  3

  Trilobita

 • Uakti

  4

  Mapa

 • Uakti

  5

  A Lenda

 • Uakti

  6

  Boléro, M. 81

Now Playing

Volume omlaag
Volume omhoog